klik hier om deze e-mail in uw browser te bekijken
02/01/2018 06:30

Wekelijkse Nieuwsbrief K.RUMSTSE SK 01 - 2018

Week van 01/01/2018 tot 08/01/2018

Wegens de winterstop zijn er geen jeugdwedstrijden voorzien

DATUM UUR HOME - AWAY
07/01/2018 14:30 KVK Hingene - Eerste elftal
NIEUWS VANUIT DE CLUBWERKING.

Beste KRSK-ers,

Het nieuwe jaar wenkt, het oude is versleten, maar zeker niet vergeten. Er waren droeve ogenblikken, met verlies van familieleden en vrienden, en verloren wedstrijden, maar gelukkig kende 2017 ook veel momenten van vreugde, plezier, sportiviteit en vriendschap. Een jaar ook waarin K.Rumstse SK. onvermoeibaar bleef verder timmeren aan de toekomst, onder impuls van onze vrijwilligers. Laten we nu even tijd maken voor familie en vrienden en er met zijn alle een fijn eindejaar van maken. Namens K.Rumstse SK. alvast prettige feesten en een voorspoedige en gezonde start van 2018 !

NIEUWJAARSMARKT & RECEPTIE

Voor de nieuwjaarsmarkt op 06 januari 2018 wordt er aan alle ploegen gevraagd van U6 tot U21 om een kraampje op te zetten. Dus even nadenken wat jullie kunnen doen om de nieuwjaarsmarkt tot een succes te maken. Diverse ploegen hebben reeds hun initiatief doorgegeven.
Meer info bij Tom Moens.

PROJECT 1 JEUGDWERKING

Foot Pass audit:
In 2013 gebeurde er reeds een audit door onze club en we willen deze nu herhalen.

In het najaar 2018 zullen we onze jeugdwerking door laten lichten door Foot PASS, een door de Voetbal Vlaanderen erkend audit-bureau dat is gespecialiseerd in de voetbalsector. Centraal in hun benadering staat een integraal en sportspecifiek kwaliteitssysteem waarmee een structurele en duurzame verbetering van elke sportorganisatie wordt nagestreefd. Naast het meten en monitoren van kwaliteits- en prestatie-indicatoren, wordt er ook aandacht besteed aan het informeren, adviseren en coachen van de betrokken medewerkers. Een aangepaste ondersteuning van deze mensen, vaak vrijwilligers, maakt deel uit van deze globale kwaliteitsbenadering.

Wat is Foot PASS ?

- Ze stimuleert en ondersteunt voetbalclubs om hun jeugdopleiding te verbeteren en beloont de clubs die daar ook effectief in slagen.
- Ze kent labels en kwaliteitssterren toe aan Belgische voetbalclubs. Deze labels en sterren zijn een erkenning voor de goede jeugdopleiding in de club.
- Ze ondersteunt de jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als managementgerelateerde aspecten.

Om de jeugdopleiding binnen een club te evalueren maakt Foot PASS gebruik van een geautomatiseerd evaluatiesysteem. Dit Foot PASS instrument is opgebouwd rond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodig zijn om een jeugdopleiding te runnen.
1. beleid en strategie: Waar staat de club voor? Hoe past de jeugdopleiding binnen dit kader?
2. organisatie: Hoe is de club gestructureerd en wat is de plaats van de jeugdopleiding? Wat zijn de taken van iedere medewerker?
3. voetbalopleiding: Bestaat er een voetbalspecifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en werkinstrumenten? Hoe gebeurt de organisatie van trainingen en wedstrijden. Welke ervaring en diploma?s hebben de leden van de sportieve staf?
4. ondersteuning: Hoe verloopt de medische, mentale, studie- en sociaalmaatschappelijke begeleiding?
5. interne communicatie: Zijn er gesprekken met ouders en spelers? Hoe staat het met het verenigingsleven? Krijgen spelers en trainers feedback?
6. externe relaties: Welke informatie bevat de website van de club? Is er een samenwerking met gemeente, scholen en andere clubs?
7. accommodatie en materiaal: Hoe staat het met de wedstrijd- en oefenterreinen? Over welke accommodatie beschikt de club? Over welk trainingsmateriaal beschikken de spelers?
8. effectiviteit: Zijn er spelers uit de eigen jeugd in de A-kern? Zijn er veel spelers die de club verlaten?

Waarom een audit bij de jeugd van KRSK?

Onze club groeit elk jaar. Steeds meer kinderen en jongeren willen leren voetballen bij KRSK. Hierbij is het onze plicht om hen een gedegen voetbalopleiding aan te bieden. Door een extern, onafhankelijk en formeel oordeel te krijgen over onze manier van werken kunnen we verder ontwikkelen naar een kwaliteitsvolle voetbalopleiding van onze spelers.
WEETJES

MAKEN DE VOLWASSENEN JEUGDSPORT KAPOT?

Toen ik deze titel te zien kreeg, was mijn eerste reactie, neen, zeker niet, maar na het lezen van het wetenschappelijk artikel kwam ik toch op een andere conclusie.

Het deelnemen van kinderen aan sport neemt af, waardoor er ernstige bezorgdheid komt over hun gezondheid. In Amerika en Europa zien we een terugloop van het aantal kinderen dat regelmatig sport. Dit zowel in voetbal, volleybal, honkbal, basketbal, e.a. sporten. Deze verschuiving van sporten en niet sporten valt samen met het feit dat slecht 1 op drie kinderen fysiek actief is elke dag en dat 1 op vijf kinderen de kans op of zwaarlijvig wordt.

Maar ligt de oorzaak wel bij de kinderen? Kinderen worden zelden geraadpleegd over welke sport ze willen doen door hun ouders. Trainers moeten ook de lat minder hoog leggen. Het kan niet dat als men een goal mist, dat men de kinderen het ganse veld laat rondrennen, of dat trainers steeds willen winnen ten kostte van wat ook.

Een Amerikaanse studie heeft uitgewezen dat kinderen willen spelen en hun best doen. Willen winnen stond slechts op de 48ste plaats in een rondvraag onder kinderen met 81 redenen waarom kinderen willen sporten. Echter bij dezelfde rondvraag bij de ouders stond winnen op de eerste plaats!

Sinds 2011 is het aantal zes- tot zeventienjarigen dat regelmatig voetbal speelt met 9% achteruit gegaan. Het aantal kinderen dat 1 keer per jaar voetbal speelt, in welke omgeving ook is gedaald met 15%

Daarom kunnen we ons de vraag stellen, is winnen echt zo belangrijk?

Driekwart van jonge voetballers kampt met druk door de vader.

Drie op de vier jonge voetballers geven aan dat papa vaak staat te roepen langs het veld en bijna even velen ergeren zich daaraan.
Dat blijkt uit een onderzoek van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Daarin werden 290 voetballers tussen 8 en 16 jaar ondervraagd.
Driekwart van de ondervraagden zegt een professionele voetbalcarriere belangrijk te vinden. Meer dan de helft gelooft dat zowel de trainer als de vader zwaar tilt aan dit doel. Zowat een op de tien meldt dat vader teleurgesteld of beschaamd is, of een uitbrander geeft na een mindere partij. Ze noemen hun pa strenger dan de trainer.
De beleving is ook helemaal anders. De kinderen signaleren het probleem, de vaders zijn zich van geen kwaad bewust.
Slechts tien procent van de vaders zegt dat een professionele loopbaan als voetballer voor zoonlief belangrijk is. Een op de vijf bekent al eens richtlijnen te roepen. Typerend is dat wel meer dan de helft van de papa's vindt dat andere vaders te veel luide commentaar geven.
De studie draagt veelzeggend 'Voetbalvaders' als titel. Met de moeders blijkt het nog mee te vallen.
SPONSORING

Wenst u als sponsor onze nieuwsbrief en/of onze club te steunen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie op het e-mailadres sponsoring@krumstsesk.com.
Beste speler, beste ouders,

Wij leveren het nieuws ook aan huis: iedere dinsdag tijdens het seizoen verschijnt onze digitale nieuwsbrief. In deze brief proberen wij steeds de nodige info te verschaffen in verband met het reilen en zeilen binnen onze club K.Rumstse SK., We geven telkens een overzicht van de wedstrijden in het weekeinde, info vanuit de (jeugd)werking en toekomstige evenementen of bijsturingen en alle andere nieuws rond K. Rumstse SK.

Het bestuur en jeugdbestuur van K.Rumstse SK.
JARIGEN VAN DE WEEK

Milan DE RIDDER
jarig op 01/01
Jalloh Dauda
jarig op 01/01
Mike Iwens
jarig op 02/01
Thomas Stoop
jarig op 05/01
Yassine AZAHAF
jarig op 07/01
Arno Van Craen
jarig op 07/01
JEUGDWERKING

INDOOR TRAININGEN

Omdat we ook in de zaal wensen te trainen hebben we gezocht naar enkele uren dat onze jeugdploegen in een zaal konden gaan trainen. Helaas door de bezetting van de zalen in en rond Rumst hebben we voorlopig maar enkel op maandagavond de beschikking over de zaal in terhagen voor onze ploegen U7 tot en met U21. De U6 kunnen trainen in de zaal van het "Sleutelhof". We danken voor uw begrip dat we helaas moeten uitwijken naar een maandagavond.

Op volgende data deze maand zijn de trainingen in zaal gepland, dit onder voorbehoud van eventuele veranderingen. Uw trainer zal steeds doorgeven of er in zaal zal worden getraind.

08/01 van 18-20 uur
18u- 19 uur - U11+ U8 (2x halve zaal)
19u -20 uur - U21 (ganse zaal)

15/01 van 18-20 uur
18u- 19 uur - U10+ U13 (2x halve zaal)
19u -20 uur - U15 (ganse zaal)

22/01 van 18-20 uur
18u- 19 uur - U9 (ganse zaal)
19u - 20 uur - u12?

29/01 van 18-19 uur
18u- 19 uur - U7 (ganse zaal)


WINTERSTOP

De trainingen voor onze jeugd starten terug op MAANDAG 8 januari 2018.

VOETJEBAL

Een leuke opstap om daarna bij K.Rumstse SK te komen voetballen. Deze lessen worden gegeven door onze TVJO.
Data : vanaf 21/01
Plaats : Sporthal Arena, Pastorijstraat 50, 2800 Walem
Groep 1 : 10u00 tot 11u00
Groep 2 : 11u00 tot 12u00
Inschrijving en info : www.voetjebalbelgie.be of voetjebalbelgie@hotmail.com
AGENDA

Nieuwjaarsmarkt & receptie

activiteit

Nieuwjaarsmarkt vanaf 17u en nieuwjaarsreceptie vanaf 20u

06/01/2018

17:00

Carnavalitis

activiteit

20/01/2018

00:00

Quizavond

activiteit

Wie wordt het slimste team van Rumst?

02/02/2018

18:00 - 23:00

Steakdagen

activiteit

10/03/2018 - 11/03/2018

00:00

Week van de vrijwilliger

info

03/04/2018 - 11/04/2018

00:00

Paasstage K.Rumstse SK

sportkamp

We maken er een dolfijne week van

09/04/2018 - 13/04/2018

08:00 - 18:00

Jeugdtornooi

tornooi

10/05/2018 - 13/05/2018

09:00 - 22:00

Soccerfest

activiteit

19/05/2018

17:00

Bedrijven toernooi

tornooi

26/05/2018

09:00 - 23:00

STEUN UW CLUB VIA UW ONLINE AANKOPEN

Doe vanaf nu uw online inkopen via onderstaande link en steun ook op deze manier uw club. De prijzen zijn dezelfde - dus zeker NIET duurder dan normaal, maar elke aankoop hoe klein ook brengt een kleine bijdrage in de clubkas. Alvast bedankt om ook via deze weg uw club te willen ondersteunen.

Inloggen via https://trooper.be/rumstsesk

 
K. RUMSTSE S.K.
Doelhaagstraat 70
2840 Rumst
bezoek onze website
Copyright © 2018 SportAdministratie/RUMSTSE, All rights reserved.